Dixie D'Amelio er en republikan, ikke (nødvendigvis) en Trump-supporter

TikToks mest berømte søster insisterer på at hun ikke stemte på Donald Trump - og hennes velgerregistrering motsier ikke den historien.

Capitol Protester introduserer Bill for Texas for å utforske løsrivelse

Statsrepresentant Kyle Biedermann sa at texanere har 'lov til å bestemme sin egen fremtid'.